Internationale Harpwedstrijd Félix Godefroid 2021

Artikel 1: Organisatie

De  “Internationale Harpwedstrijd Félix Godefroid” sessie 2022, zal uiteindelijk plaatsvinden  van 7 tem 10 april 2022.

De wedstrijd wordt georganiseerd door “ Les Amis de la Harpe Mosane ” vzw, allée des renards 33, 5170 Profondeville.

Artikel 1.1 : Naleving van de sanitaire normen en regels

Om de wedstrijd zo goed mogelijk in fysieke aanwezigheid te laten verlopen, zal de naleving van de sanitaire normen en regels die op het moment van de wedstrijd van kracht zijn, strict worden toegepast voor iedereen; kandidaten, publiek en organisatie team.  Alvast bedankt ons te helpen met het vlotte verloop van de wedstrijd.

Artikel 2: Doel

Ter herdenking van de 100e verjaardag van het overlijden van FELIX GODEFROID en ter promotie van de harp, wordt in DOORNIK de INTERNATIONALE HARPWEDSTRIJD FELIX GODEFROID georganiseerd. In principe vindt deze om de 3 jaar plaats.

Artikel 3: Toelating

De wedstrijd is open voor alle harpisten. De kandidaten mogen maximum 35 jaar zijn op het moment van de wedstrijd.

Artikel 4: Inschrijving

Inschrijvingen zijn open

De uiterste inschrijvingsdatum licht vast: 12 maart 2022.

Tijdens de inschrijvingsprocedure, wordt er gevraagd inschrijvingsgeld te storten.

Bedrag

Bedragen van het inschrijvingsgeld van de wedstrijd wordt als volgt bepaald:

 • € 60 voor deelnemers in de categorieën “Espoir” en “Jeune Talent”.
 • €100 voor deelnemers in de categorieën “Excellence” en “Soliste”.

Artikel 5: Ontvangstbevestiging

Naar elke kandidaat wordt een ontvangstbevestiging gestuurd zodra alle inschrijvingsdocumenten volledig zijn.

Artikel 6: Keuze van de categorie

Kandidaten schrijven zich in één van de vier categorieën in:

 1. “Espoir”
 2. “Jeune Talent”
 3. “Excellence “
 4. “Soliste”

Artikel 7 : Programma’s

“Espoir” : keltische- of pedaal-harp

Opgelegd werk van Vincent Ghadimi : Danse des Antilopes, uit het boek : “Zoo” tweede druk; dit boek is te bestellen bij Lantro uitgave Hoe te bestellen ? : https://www.lantromusic.be/how-to-order/

Programma vrij aanvullen met één of meerdere stukken  om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegd werk inbegrepen) van minimum 8 minuten  en maximum 10 minuten en.

“Jeune Talent” : pedaalharp

Opgelegd werk: een werk te kiezen uit :

 • Guitare, Op.50, Alphonse Hasselmans,
 • Aubade, Op.30, Alphonse Hasselmans,

Programma vrij aanvullen met één of meerdere stukken  om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegd werk inbegrepen) van minimum 12 minuten en maximum 15 minuten.

“Excellence” : pedaalharp

2 opgelegde werken

 • Vrije keuze uit de studies van François-Joseph Dizi
 • La Mélancolie, Op.23, Félix Godefroid

Programma vrij aanvullen met één of meerdere stukken  om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegd werk inbegrepen) van minimum 20 minutes en maximum 25 minuten.

“Soliste” : pedaalharp

Eliminatie ronde:

 • Een opgelegd werk:
 • Vul het programma aan met stukken naar keuze om te komen tot een totale duur (opgelegd werk inbegrepen) van minimum 25 minuten en maximum 28 minuten.

Finale:

 • Twee opgelegde werken
 • Vul het programma aan met stukken naar keuze om te komen tot een totale duur (opgelegd werk inbegrepen) van minimum 25 minuten en maximum 28 minuten.
 • Geen enkel stuk van de eliminatie ronde mag worden gespeeld tijdens de finale.

Artikel 8: Instrumenten

Er worden keltische- en pedaalharpen van het merk CAMAC ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Elke deelnemer mag een instrument kiezen voor het uitvoeren van zijn programma.

Artikel 9: Prijzen

Catégorie Espoir

 • 1ste prijs: 300 €
 • 2de prijs: 200 €
 • 3de prijs : 100 €

Catégorie Jeune Talent

 • 1ste prijs: 500 €
 • 2de prijs: 300 €
 • 3de prijs: 200 €

Catégorie Excellence

 • 1ste prijs: 1500 €
 • 2de prijs : 1000 €
 • 3de prijs: 500 €

Catégorie Soliste

 • 1ste prijs: 3000 €
 • 2de prijs 1500 €
 • 3de prijs 1000 €

Artikel 10: Jury

De jury wordt samengesteld uit muzikanten en harpisten uit België en het buitenland.

Als één van de juryleden leraar is of was van een kandidaat, mag die deze kandidaat niet quoteren.

Het wel of niet toekennen van een prijs geeft enkel blijk van de appreciatie van de jury.

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 11: Verdere inlichtingen

Kandidaten worden persoonlijk per email opgeroepen. Deze mail bevat de datum, plaats en tijdstip van de uitvoering.

Artikel 12: Terugtrekking – Annulering

Het inschrijvingsgeld wordt door de organisator ingehouden als vergoeding voor de kosten die worden gemaakt door een kandidaat die niet zou deelnemen aan de proef waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.

In geval van annulatie van de wedstrijd, zal de organisatie zich beperken tot het terugbetalen van het inschrijvingsgeld.

Artikel 13: Partituren

Elke kandidaat brengt zelf de originele partituren mee voor de uitvoering van de opgelegde werken.

Mogen we u eraan herinneren dat elk gebruik van kopieën verboden is.

Artikel 14: Publiek

Alle proeven zijn openbaar met respect voor de sanitaire regels die op dat moment zullen gelden.

Indien de sanitaire toestand het niet zou toelaten de wedstrijd in presentieel en met public te organiseren, behouden de organisatoren van de wedstrijd zich het recht om deze in streaming te laten doorgaan.

Article 15 : Beeldrechten

De kandidaat aanvaardt dat zijn of haar optreden wordt gefotografeerd en gefilmd met het oog op streaming en publicatie ten behoeve van de promotie van het concours Felix Godefroid.

Artikel 15: Goedkeuring

Iedere kandidaat of persoon die voor hem/haar verantwoordelijk is, erkent het huidige reglement gelezen te hebben en te aanvaarden in zijn geheel.

Elke onverwachte onenigheid in het reglement zal uitsluitend aan de jury van de wedstrijd voorgelegd worden. De beslissingen van de jury zijn niet weerlegbaar.