Internationale Harpwedstrijd Félix Godefroid 2021

Artikel 1: Organisatie

De eerstvolgende “Internationale Harpwedstrijd Félix Godefroid” zal plaatsvinden in Doornik (België), datum te bepalen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door “ Les Amis de la Harpe Mosane” vzw, allée des renards 33, 5170 Profondeville.

Inschrijven voor de wedstrijd is enkel mogelijk via het online formulier.

Artikel 2: Doel

Ter herdenking van de 100e verjaardag van het overlijden van FELIX GODEFROID en ter promotie van de harp, wordt in DOORNIK de INTERNATIONALE HARPWEDSTRIJD FELIX GODEFROID georganiseerd. In principe vindt deze om de 3 jaar plaats.

Artikel 3: Toelating

De wedstrijd is open voor alle harpisten. De kandidaten mogen maximum 35 jaar zijn op het moment van de wedstrijd.

Artikel 4: Inschrijving

Uiterste inschrijvingsdatum: datum te bepalen.

Tijdens de inschrijvingsprocedure, wordt er gevraagd inschrijvingsgeld te storten.

Bedrag

Bedragen van het inschrijvingsgeld van de wedstrijd wordt als volgt bepaald:

 • € 60 voor deelnemers in de categorieën “Espoir” en “Jeune Talent”.
 • €100 voor deelnemers in de categorieën “Excellence” en “Soliste”.

Artikel 5: Ontvangstbevestiging

Naar elke kandidaat wordt een ontvangstbevestiging gestuurd zodra alle inschrijvingsdocumenten volledig zijn.

Artikel 6: Keuze van de categorie

Kandidaten schrijven zich in één van de vier categorieën in:

 1. “Espoir”
 2. Jeune Talent
 3. “Excellence “
 4. “Soliste”

Artikel 7 : Programma’s

“Espoir” : keltische- of pedaal-harp

Opgelegd werk: Danse des Antilopes de Vincent Ghadimi .

Programma aanvullen met één of meerdere stukken naar keuze om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegdwerk inbegrepen) van minimum 8 minuten  en maximum 10 minuten en.

“Jeune Talent” : pedaalharp

Opgelegd werk: een werk te kiezen uit :

 • Guitare, Op.50, Alphonse Hasselmans,
 • Aubade, Op.30, Alphonse Hasselmans,

Programma aanvullen met één of meerdere stukken naar keuze om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegdwerk inbegrepen) van minimum 12 minuten en maximum 15 minuten.

“Excellence” : pedaalharp

2 opgelegde werken

 • Vrije keuze uit de studies van François-Joseph Dizi
 • La Mélancolie, Op.23, Félix Godefroid

Programma aanvullen met één of meerdere stukken naar keuze om een programma te bekomen met een totale duur (opgelegde werken inbegrepen) van minimum 20 minutes en maximum 25 minuten.

“Soliste” : pedaalharp

Opgelegde werken

Eerste ronde: ‘Magellan’ van Vincent Ghadimi.

Finale: Twee opgelegde werken

 • Danse sacrée et danse profane, Claude Debussy
 • Een stuk naar keuze van Félix Godefroid

Voor elke ronde: programma aanvullen met stukken naar keuze om een programma te bekomen met een totale duur per ronde(opgelegde werken inbegrepen ) van minimum 25 minuten en maximum 28 minuten.

Elke proef in categorie “Soliste” mag minimum 25 minuten en maximum 28 minuten duren, opgelegde werken inbegrepen.

Werken mogen slechts één maal gespeeld worden. Geen enkel werk uit de eerste ronde mag gespeeld worden in de finale

Artikel 8: Instrumenten

Er worden keltische- en pedaalharpen van het merk CAMAC ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Elke deelnemer mag een instrument kiezen voor het uitvoeren van zijn programma.

Artikel 9: Prijzen

Catégorie Espoir

 • 1ste prijs: 250 €
 • 2de prijs:150 €
 • 3de prijs : 50 €

Catégorie Jeune Talent

 • 1ste prijs: 300 €
 • 2de prijs: 200 €
 • 3de prijs: 100 €

Catégorie Excellence

 • 1ste prijs: 1500 €
 • 2de prijs : 750 €
 • 3de prijs: 500 €

Catégorie Soliste

 • 1ste prijs: 3000 €
 • 2de prijs 1500 €
 • 3de prijs 1000 €

Artikel 10: Jury

De jury wordt samengesteld uit muzikanten en harpisten uit België en het buitenland.

Als één van de juryleden leraar is of was van een kandidaat, mag die deze kandidaat niet quoteren.

Het wel of niet toekennen van een prijs geeft enkel blijk van de appreciatie van de jury.

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 11: Verdere inlichtingen

Kandidaten worden persoonlijk per email opgeroepen. Deze mail bevat de datum, plaats en tijdstip van de uitvoering.

Artikel 12: Afzegging

Het inschrijvingsgeld kan niet worden terug betaald wanneer de kandidaat zich niet presenteert op de proef waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven ondanks de gemaakte kosten.

In geval van annulatie van de wedstrijd, zal de organisatie zich beperken tot het terugbetalen van het inschrijvingsgeld.

Artikel 13: Partituren

Elke kandidaat brengt zelf de originele partituren mee voor de uitvoering van de opgelegde werken.

Mogen we u eraan herinneren dat elk gebruik van kopieën verboden is.

Artikel 14: Publiek

Alle proeven zijn openbaar.

Artikel 15: Goedkeuring

Iedere kandidaat of persoon die voor hem/haar verantwoordelijk is, erkent het huidige reglement gelezen te hebben en te aanvaarden in zijn geheel.

Elke onverwachte onenigheid in het reglement zal uitsluitend aan de jury van de wedstrijd voorgelegd worden. De beslissingen van de jury zijn niet weerlegbaar.